Back to All Events

Profesionalna destilacija z Marcom Valussijem / Professional distillation with Marco Valussi


042.jpg

PROFESIONALNA DESTILACIJA Z MARCOM VALUSSIJEM

2- dnevno izobraževanje

Kdaj: Sobota, 7. september 2019 & Nedelja, 8. september 2019

Kje: Slovenija

Ponosno najavljamo izobraževanje o profesionalni destilaciji z enim izmed najpomembnejših strokovnjakov v svetu aromaterapije danes - z Marcom Valussijem. 

Marcov razpon znanja je izjemen in vključuje aromaterapijo, destilacijo, fitoterapijo, etične teme, trajnostni razvoj in mnoge druge. Sodeloval je pri vpostavljanju destilerij v Nepalu in Kolumbiji ter obiskal mnoge destilerje po svetu. Na potovanjih je dobil vpogled v različne tehnike destilacije in tudi v prednosti in slabosti različnih kotlov - iz inoxa, bakra, stekla. 

Marco uči, piše in deluje kot svetovalec na področjih fitoterapije, destilacije, aromaterapije in zdravilnih rastlin. 

Zadnji dve leti Marco večino energije posveča projektu Gadoi, ki je navdihujoč primer profesionalne proizvodnje aromatičnih materialov vrhunske kvalitete, ki je prepletena z etiko, trajnostnim razvojem in lokalno skupnostjo. 

Izobraževanje o profesionalni destilaciji z Marcom Valussijem je namenjeno tistim, ki se želijo začeti profesionalno ukvarjati z destilacijo in pridobivanjem eteričnih olj in/ali hidrolatov - za prodajo na trgu. 

Izobraževanje je primerno tudi za navdušene posameznike, ki gojijo strast do destilacije in aromatičnih material ter si želijo pridobiti nova znanja s tega področja, da bi lahko ustvarjali kvalitetne izdelke za svojo uporabo.

Izobraževanje bo v angleškem jeziku ter bo prevajano v slovenščino. 

Sobota, 7.9.2019: ZAKONITOSTI PROFESIONALNE DESTILACIJE

9.00 - 14.00:  ABC Profesionalne destilacije

 • Aromatične rastline

 • Eterična olja in hidrolati

 • Kemija

 • Metode ekstrakcije

 • Načini destilacije

 • Vrste kotlov

 • Parna destilacija / Vodna destilacija

14.00 - 15.00: Kosilo

15.00 - 19.00: Robni pogoji uspešne destilacije

 • Kotel - steklo, baker, inox

 • Voda - voda iz pipe, izvirska voda, prečiščena voda

 • Para - pretok, vlažnost, temperatura

 • Rastlinski material - suh, moker, rahlo posušen, cel, narezan, v prahu

 • Fizikalni parametri

Nedelja, 8.9.2019: PROFESIONALNA DESTILACIJA V PRAKSI

9.00 - 14.00: Prikaz profesionalne destilacije rastlinskega materiala

 • Priprava rastlinskega materiala

 • Postavitev destilerske enote

 • Potrebna oprema

 • Destilacija v steklenem kotlu

 • Destilacija v bakrenem kotlu

 • Destilacija v inox kotlu

14.00 - 15.00: Kosilo

15.00 - 19.00: Kvaliteta izdelkov in marketing

 • Zaključni postopki po destilaciji in shranjevanje izdelkov

 • Kontrola kakovosti, GC/MS analiza

 • Kako začeti poslovni projekt - finančni aspekt

 • Primer: Gadoi

 • Diskusija

 

CENA:

 

DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE: 350,00 eur

Sobota, 7.9.2019 & Nedelja, 8.9.2019

 

ENODNEVNO IZOBRAŽEVANJE: 180,00 eur

ZAKONITOSTI PROFESIONALNE DESTILACIJE

Sobota, 7.9.2019

 

ENODNEVNO IZOBRAŽEVANJE: 180,00 eur

PROFESIONALNA DESTILACIJA V PRAKSI

Nedelja, 8.9.2019

Cena vključuje: 

 • Strokovno izobraževanje z Marcom Valussijem

 • Obširen seznam informacij v obliki skripte

 • Vegetarijansko ali nevegetarijansko kosilo, prigrizki, čaj, kava.

 • Potrdilo o udeležbi

GUMB ZA PRIJAVO JE POD ANGLEŠKIM TEKSTOM.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valussi Gadoi

PROFESSIONAL DISTILLATION WITH MARCO VALUSSI

2 - day Educational Workshop in Slovenia

When: Saturday, 7 September, 2019 & Sunday, 8 September, 2019

Where: Slovenia

We are proud to announce professional distillation workshop with one of the leading experts in aromatherapy world today - Marco Valussi. 

Marco's expertise is outstanding an involves aromatherapy, distillation, phytotherapy, ethical issues, sustainability and many more. In the past he helped to set distilleries in Nepal and Columbia. Marco also visited many distilleries across the globe, where he gained insight about different techniques of distillation and pros and cons for different stills - inox, copper, glass. 

Marco teaches, writes and works as a consultant in the fields of herbal medicine, distillation, aromatherapy and medicinal plants. 

For the last two years Marco dedicates most of his energy to the Gadoi project, an inspiring example of how production of superb quality aromatic materials can be combined with ethics, sustainability and involvement in local community. 

Professional distillation workshop with Marco Valussi is designed for those who want to set their career in professional distillation and production of essential oils and/or hydrosols for the market. This workshop is suitable also for individuals with passion for distillation and producing their own products. 

Workshop will be held in English with Slovene translation.

Saturday, 7 September, 2019: PROFESSIONAL DISTILLATION PRINCIPLES

9.00 - 14.00: ABC of Professional Distillation

 • Aromatic plants

 • Essential oils and hydrosols

 • Chemistry

 • Various methods of extraction

 • Different types of distillation

 • Different types of stills

 • Steam distillation/Water distillation

14.00-15.00: Lunch

15.00 - 19.00: Boundary conditions for successful Distillation

 • Still: glass, copper, inox

 • Water - tap water, spring water

 • Steam - flow, humidity, temperature

 • Plant material - dry, wet, wilted, whole, cut, powdered

 • Physical parameters

Sunday, 8 September, 2019: PROFESSIONAL DISTILLATION PRACTICE

9.00 - 14.00: Distillation Practice

 • Plant material preparation

 • Setting distillation units

 • Necessary equipment

 • Distillation in glass still

 • Distillation in copper alembic

 • Distillation in stainless steel

14.00-15.00: Lunch

15.00 - 19.00: Product Quality and Marketing

 • Post distillation practices and conservation

 • Quality control, GC/MS analysis

 • Setting a business - financial aspect

 • Example: Gadoi

 • Discussion

 

PRICE:

 

2 - DAY WORKSHOP: 350,00 eur

Saturday 7 September, 2019 & Sunday, 8 September, 2019

 

1 - DAY WORKSHOP: 180,00 eur

PROFESSIONAL DISTILLATION PRINCIPLES

Saturday, 7 September, 2019

 

1 - DAY WORKSHOP: 180,00 eur

PROFESSIONAL DISTILLATION PRACTICE

Sunday, 8 September, 2019

 

Price includes: 

 • Admission to the workshop with Marco Valussi

 • Comprehensive printed material

 • Vegetarian or non-vegetarian lunch, coffee, tea, refreshments

 • Certificate of attendance